De regel van 3S – De regel van mijn naam

De wind in de haren
Een oog in het zeil

Ik laat nooit iets varen
Het is sterker dan mij

Ik zie wat niemand anders ziet
Voor mij is het logisch

Ik heb een regel, de regel van 3s
Maar soms loopt het verkeerd,
Als ik mijn kalmte verlies
Ik ben er, maar je ziet me niet

Stormweer of hoogtij
Ik ga nooit opzij
Tegenwind heeft zelden vat op mij

Want ik ga altijd door
Ben weer iets op het spoor
Laat mij maar begaan
Ik ben er bijna

Lijk ik wat tegendraads
Of doof voor goede raad

Laat mij maar begaan
Ik volg de regel van mijn naam

Ik en mijn vrienden,
Een band voor altijd

Soms willen ze niet,
Toch gaan ze mee in de strijd

Wij delen een groot geheim
Zo kan ik mezelf zijn

Ik ben geen vechter,
Maar volg mijn gevoel

Ook al is de weg duister,
Ik ga af op mijn doel

Keer op keer heb ik het juist

Drijf jij ons uiteen
Ik voel het meteen

Ik kijk dwars door alle leugens heen

Laat me zijn wie ik wil zijn
Laat me maar begaan
Ik volg de regel van mijn naam

Laat me zijn (wie ik wil zijn)
Want ik ga altijd door

Ben weer iets op het spoor
Laat me

Laat mij maar begaan
Ik ben er bijna

Laat me zijn wie ik wil zijn
Lijk ik wat tegendraads

Of doof voor goede raad
Laat me

Laat mij maar begaan
Ik volg de regel van mijn naam