Bol en Smik

Bol en Smik zijn vrienden voor het leven, ondanks – of net dankzij – het feit dat ze zeer verschillend zijn. Bol is heel groot, voorzichtig, bedachtzaam, attent en eerlijk. Smik is heel klein, snel, luid, uitbundig en dramatisch. Bol en Smik kijken elk vanuit hun eigen perspectief naar het leven.

Foto: © Studio 100 - BBC 2009